18-01-2017 r. Wersja do wydruku  

Informacje dotyczące obwodnicy Dolska

 

 

 

Istniejące układy komunikacyjne wobec stale rosnącego natężenia ruchu drogowego stanowią rozwiązania nieprzystające do wymagań kierowców. Zatłoczone drogi wpływają niekorzystnie na warunki życia mieszkańców terenów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Problemy te są od dłuższego już czasu udziałem dolszczan.

 

Od szeregu lat podejmowane są starania mające na celu wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę zarówno warunków podróżowania, jak i zamieszkania na terenie Dolska. Efektem zabiegów ma być budowa obwodnicy miasteczka. Przedstawiamy propozycję przebiegu obwodnicy, która wyeliminuje istniejące obecnie uciążliwości a także wpłynie korzystnie na rozwój Dolska poprzez m. in. wytyczenie nowych terenów pod aktywizację gospodarczą wzdłuż nowego ciągu komunikacyjnego i na terenach sąsiednich.

 

W niniejszej ‘zakładce’ będą publikowane na bieżąco materiały dokumentujące starania samorządu o budowę obwodnicy, poczynając od roku 2014.

 

Dokumenty obrazujące zabiegi czynione w tej sprawie wcześniej, zgromadzone są w urzędzie w formie papierowej. W latach 2010 - 2014, kiedy to samorząd województwa realizował kosztowną inwestycję obejmującą przebudowę drogi 434, na odcinku od granicy Śremu do Rawicza i w 2016 r. przebudowę przepustu drogowego na kanale dolskim, budowa obwodnicy Dolska nie była przez tego inwestora w ogóle rozważana.

 

 

-        Proponowany przebieg obwodnicy miasta Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 >>> pobierz mapkę

 

-        Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 października 2014 r. o ujęcie obwodnicy w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego skierowane do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego >>> pobierz pismo

 

-        Pismo z dnia 6 listopada 2014 r. skierowane do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego >>> pobierz pismo

 

-        Petycja mieszkańców miasta Dolska z dnia 30 września 2016 r. skierowana do Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie budowy obwodnicy miasta Dolska >>> pobierz petycję

 

-        Pismo z dnia 7 października 2016 r. skierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego >>> pobierz pismo

 

-        UCHWAŁA NR XXIV/145/16 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przekazania petycji w przedmiocie budowy obwodnicy miasta Dolska >>> pobierz uchwałę

 

-        Pismo z dnia 25 listopada 2016 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego >>> pobierz pismo

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. skierowana do Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 lutego 2017 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego >>> pobierz pismo

 

-        Oświadczenie Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie budowy obwodnicy Dolska >>> pobierz oświadczenie

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Apel Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie budowy obwodnicy Dolska >>> pobierz apel

 

-        Wizyta z dnia 9 sierpnia 2017 r. Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w UMiG Dolsk

 

-        Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 listopada 2017 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego >>> pobierz pismo

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 20 czerwca 2018 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” >>> pobierz informację

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 15 lutego 2019 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        W dniu 12.03.2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się spotkanie ws. obwodnicy miasta Dolsk w ciągu drogi wojewódzkiej 434. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska oraz inspektor ds. gospodarki przestrzennej -Sławomir Strajbel. Ze spotkania sporządzono poniższą notatkę >>> pobierz informację

 

-        Obwieszczenie dotyczące informacji o wykonywanych badaniach geologicznych w związku z opracowaniem projektu koncepcyjnego budowy obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 >>> pobierz obwieszczenie

 

-        Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. skierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego >>> pobierz pismo

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2019 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie „Budowy obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” >>> pobierz obwieszczenie

 

-        Apel Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie budowy obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej 434 >>> pobierz apel

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 30 marca 2020 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 lipca 2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko >>> pobierz obwieszczenie

 

-        OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” >>> pobierz obwieszczenie

 

-        Odpowiedź na pismo mieszkańca gminy Dolsk, skierowane do Rady Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 marca 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 maja 2021 r. skierowane do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 maja 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 31 maja 2021 r. skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 r. skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 15 lipca 2021 r. skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 lipca 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 r. skierowane do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 2 września 2021 r. skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 września 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Odpowiedź na pismo mieszkańca gminy Dolsk, skierowane do Rady Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 października 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 listopada 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo  

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2021 r. skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2021 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

 

-        Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk >>> pobierz pismo

  

 

 

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2022 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.