GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Rozszerzenie zasad bioasekuracji dla rolników utrzymujących trzodę...


Rozszerzenie zasad bioasekuracji dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

 

 

 

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniającym załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, tereny gminy: Dolsk, Brodnica i Śrem zostały ustanowione obszarem objętym ograniczeniami I (strefa niebieska).

 

W związku z powyższym, rolnicy utrzymujący trzodę chlewną zobowiązani są do rozszerzenia zasad bioasekuracji o:

1.    Obowiązek zgłaszania wszystkich padnięć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie ( telefon: 612810049).

2.    Obowiązek zgłaszania zdarzeń: zakupu, sprzedaży i padnięć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 2 dni od zdarzenia oraz dokonywanie wpisów wszystkich zdarzeń w Księdze Rejestracji Świń również w terminie 2 dni od zdarzenia.

3.    Obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wjazdami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych gospodarstw.

4.    Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami I pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

 

Szczegółowe warunki przeprowadzania uboju oraz wzór powiadomienia o zamiarze uboju świni w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny dostępne są w załącznikach poniżej:

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 
Opublikowano dnia 21-01-2022 r.